Okres wakacji był dobrym czasem, aby pomóc w przeprowadzeniu prac porządkowych i remontowych w ramach porozumień podpisanych przez Dyrektora z Miastem Kalisz, Gminą Ceków – Kolonia, Miastem i Gminą Stawiszyn.

Żywe porozumienia

W porozumieniu z Wydziałem Środowiska Urzędu Miasta w Kaliszu grupa osadzonych wraz z wychowawczynią posprzątała Ukraiński Cmentarz Wojskowy zrekonstruowany w 1999 r. ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i Miasta Kalisza znajdujący się po sąsiedzku z Oddziałem Zewnętrznym w Kaliszu.

Grupy osadzonych systematycznie w lipcu i sierpniu wraz z funkcjonariuszami przeprowadzali remonty Szkół Podstawowych w Cekowie – Kolonii, w Kamieniu oraz porządkowali park miejski w Stawiszynie.

 

Pomaganie jest ważne

Osadzeni są przygotowywani przez kadrę penitencjarną do bycia pomagaczami w trakcie warsztatów, które odbywają się na terenie jednostki oraz w Caritas Diecezji Kaliskiej w ramach programu readaptacyjnego AKADEMIA TATY I WOLONTARIUSZA, którego zadaniem jest kształtowanie kompetencji społecznych i poznawczych oraz integracja rodzin z elementami arteterapii oraz kształtowania postaw wolontarystycznych dla prawidłowego pełnienia roli rodzicielskiej.

 

 

Tekst: kpt. Milena Garcarek

Zdjęcia: kpt. Milena Garcarek, mł. chor. Lidia Raczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej