Oddział Zewnętrzny w Kaliszu od wielu lat jest w bliskiej współpracy z Caritas Diecezji Kaliskiej, Parafią Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu oraz Fundacją Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” przy ul. Granicznej.

Bliska współpraca

Osadzeni chętnie wykonują drobne prace porządkowe na rzecz wymienionych placówek i instytucji. Okres wakacyjny jest szczególnie intensywny, gdyż lato jest wymagającą porą roku, ale jednocześnie sprzyja efektywności prac, które trzeba wykonywać na zewnątrz. Dzięki zaangażowaniu kadry penitencjarnej oraz rzetelnej pracy skazanych zachowana jest estetyka wizualna obiektów. Ponadto osadzeni pomagają w organizowaniu różnego typu wydarzeń, m.in. Dzień Matki w Fundacji „Miłosierdzie”.

Rozwój własnych umiejętności i naprawianie siebie

Osadzeni w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności mają dużo czasu na rozmyślanie, ale nie tylko. Wielu z nich odkrywa w sobie umiejętności, których wcześniej nie byli świadomi. W ramach uczestnictwa w programie readaptacyjnym „Akademia taty i wolontariusza” skazani szyli poduszki, które zostały przekazane w styczniu br. do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Wdzięczność pensjonariuszy zapewnia osobom pozbawionym wolności satysfakcję oraz poczucie, że to co robią ma sens i daje innym wiele radości. Wykształcenie kompetencji społecznych takich jak np. chęć niesienia bezinteresownej pomocy innym jest jednym z podstawowych zadań procesu resocjalizacji. W ostatnim czasie współpraca z DPS efektywnie się rozwija. Jest to kolejna perspektywa i szansa na wykazanie się osadzonych z kaliskiego Oddziału Zewnętrznego.

 

Tekst: szer. Aleksandra Zdunek

Zdjęcia: szer. Aleksandra Zdunek, ks. Jarosław Kołodziejczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej