Z inicjatywy wychowawców Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, Caritas Diecezji Kaliskiej przygotowała wyprawkę szkolną dla dzieci skazanych

W ramach programu resocjalizacji „Nie jesteś sam”, por. Milena Garcarek i mł. chor. Agnieszka Kicińska zorganizowały na terenie Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu spotkanie integracyjne dla skazanych i ich dzieci. Pretekstem do przygotowania rodzinnej uroczystości był zbliżający się rok szkolny 2017/2018, z okazji którego dziesięcioro dzieci skazanych otrzymało plecaki i tornistry z wyposażeniem. Wyprawkę szkolną, przygotowaną dzięki pomocy i wsparciu Caritas Diecezji Kaliskiej, wręczyli swoim pociechom osadzeni.

Kampania „Tornister Pełen Uśmiechów” realizowana jest od 2009 roku, jako odpowiedź na potrzeby dzieci z uboższych rodzin. Darczyńcy przygotowują wyprawki szkolne za pośrednictwem diecezjalnych i parafialnych Caritas do plecaków, które później przekazywane są dzieciom. Akcja odbywa się również dzięki wsparciu licznych, prywatnych i instytucjonalnych, ofiarodawców.

Tekst i zdjęcia: por. Milena Garcarek, mjr Sylwia Raszewska, kpt. Jan Kurowski

Zdjęcia: por. Milena Garcarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej