Osadzeni pod kierunkiem Katarzyny Strojnej-Bigory i Piotra Bigory i opieką kpt. Mileny Garcarek, przedstawili wiersze autorstwa ks. Jana Twardowskiego w spektaklu "Nauczyłeś nas cierpieć, teraz naucz nas miłości..."

Siła wyboru

Ostatecznie w przedstawieniu znalazło się 21 wierszy, które wybrali sami osadzeni. Każdy z nich decydował o wypowiadanych przez siebie kwestiach. W ocenie reżyserów to było dodatkowym atutem spektaklu – wiersze zyskały nowe brzmienie dzięki osobistym doświadczeniom osadzonych. Do dwóch tekstów jeden ze skazanych napisał muzykę i zagrał na gitarze. Oprawę muzyczną zapewnili studenci kaliskiego wydziału, a oprawę wizualną stanowiły rysunki osadzonych inspirowane poezją ks. Twardowskiego.

Sześć spektakli

Pierwszy odbył się 12 lutego dla słuchaczy i kadry COSSW w Kaliszu, następne dwa w Forum Synagoga w Ostrowie Wlkp. dla ponad 200 młodych ludzi z liceów. Kolejne przedstawienie obejrzeli mieszkańcy Kalisza na sali kameralnej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu. Na widowni spektaklu byli obecni m.in. Wiceprezydent Kalisza Mateusz Podsadny, Zastępca Burmistrza Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek. Gospodarzem wydarzenia w Forum Synagoga był dyrektor Aresztu Śledczego, kpt. Waldemar Zaremba, a na WPA w Kaliszu, zastępca dyrektora, kpt. Maciej Żurkowski.

Nie mogło nas także zabraknąć u naszego kapelana, stąd 17 lutego po zakończonej mszy św. wystawiliśmy spektakl dla wiernej i życzliwej nam zawsze widowni parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu.

Ostatnie przedstawienie odbyło się 20 lutego, w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulisławicach.

Wszystkie z sześciu spektakli, które się odbyły cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Skazani-aktorzy charytatywnie

Tym razem, jak co roku, graliśmy dla wybranej przez panią Karolinę Sadowską, sołtys z Sulisławic, osoby. Był to 8-letni Franek Trzęsowski, który zmaga się z nieuleczalną chorobą genetyczną SMARD1. Udało nam się zebrać na jego leczenie 1450,50 zł.

Więcej na temat Franka można przeczytać na: https://mojsynfranek.pl/

Reakcje medialne

W dniu 19 lutego swoją obecnością zaszczyciła nas TVP3 Poznań z programem na żywo Witaj Wielkopolsko z Oddziału Zewnętrznego, gdzie mówiliśmy o spektaklu oraz o działalności grupy teatralnej EPIZOD. Relację z tego wydarzenia można zobaczyć na:

https://poznan.tvp.pl/41377487/19022019

O przedstawieniu napisali m.in.:

http://www.radiorodzina.kalisz.pl/nauczyles-nas-cierpiec-teraz-naucz-nas-milosci-wiersze-ks-jana-twardowskiego-w-wykonaniu-osadzonych-z-grupy-teatralnej-epizod/

http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/osadzeni-z-aresztu-sledczego-wystawili-spektakl-na-kaliskim,5001678,artgal,39238480,t,id,tm,zid.html

http://ostrow.naszemiasto.pl/artykul/osadzeni-z-aresztu-sledczego-w-ostrowie-wielkopolskim,5001770,artgal,t,id,tm.html

http://wpa.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wp-a-glowny/377329-studenci-oraz-grupa-teatralna-epizod-razem-na-scenie

https://www.calisia.pl/articles/studenci-i-skazani-przygotowali-wspolnie-spektakle

http://wlkp24.info/nauczyles-nas-cierpiec-teraz-naucz-nas-milosci/

Tych, którzy nie widzieli przedstawienia zapraszamy do wysłuchania comiesięcznej audycji osadzonych Więzienny rock – w piątek 22 lutego o godzinie 17:30 – w której Adam Szymański, dziennikarz Radio Rodzina na 103,1 FM przedstawi relację z tego wydarzenia.

Tekst i zdjęcia: kpt. Milena Garcarek, ppor. Michał Łuczkanin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej