Osadzeni w Oddziale Zewnętrznym w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim aktywnie pomagają potrzebującym.

Z okazji Światowego Dnia Ubogich z inicjatywy kadry penitencjarnej grupa osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim pomagała w przygotowaniu obiadu dla podopiecznych Caritas Diecezji Kaliskiej, z którą współpracujemy od wielu lat. Są to głównie osoby bezdomne, samotne i opuszczone.

Natomiast w sobotę, 25 listopada, skazani pomagali w porządkowaniu terenu wokół zabytkowego klasztoru ojców pasjonistów w Sadowiu.

 

 

 

Tekst: mjr Milena Garcarek

djęcia: st. szer. Konrad Kucharski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej