Dnia 16.08.2018 r. w Oddziale Zewnętrznym odbyło się spotkanie rodzinne ojców pozbawionych wolności ze swoimi dziećmi.

Rodzice wraz z pociechami wzięli udział w warsztatach plastycznych oraz w karaoke. Tego typu działania mają na celu wspólne spędzenie czasu, podtrzymywanie więzi rodzinnych, pogłębienie relacji z dziećmi. Spotkanie odbyło się w ramach programu readaptacyjnego „Akademia Rodzica”, podczas którego osadzeni uczą się prawidłowego wypełniania roli rodzicielskiej, w tym lepszego porozumiewania się z dziećmi, poszerzają umiejętności i nabywają nowe kompetencje, wymieniają doświadczenia, korygują niewłaściwe przekonania oraz zachowania związane z wychowaniem dzieci.

 

 

Tekst: kpt. Milena Garcarek, ppor. Michał Łuczkanin

Zdjęcia: kpt. Milena Garcarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej