Pod wymienioną wyżej nazwą, 9 października 2017r., na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, odbędzie się konferencja naukowa

Konferencja jest organizowana przez Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Wśród wykładowców znaleźli się przedstawiciele świata akademickiego i artystycznego, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, opieki społecznej, pracownicy oraz funkcjonariusze Służby Więziennej. Spotkanie przebiegać będzie według następującego harmonogramu:

9:00 – 9:30 Przywitanie

prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz i kpt. Waldemar Zaremba

9:30 – 9:55 O konieczności uspołecznienia systemu resocjalizacji skazanych.

prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik

9:55 – 10:20 Sytuacja funkcjonariusza pracującego w bezpośrednim kontakcie z osadzonym.

ppłk Ryszard Czapracki

10:20 – 10:45 Rola kapelana więziennego na przykładzie Aresztu Śledczego w Krakowie

Podgórzu.

o. Andrzej Bawer

10:45 – 11:05 Efekty współpracy Służby Więziennej z ośrodkami opieki paliatywnej.

ppłk Robert Witkowski

11:05 – 11:20 Praca socjalna uzupełnieniem lub alternatywą dla resocjalizacji.

mgr Eugenia Jahura

11:20 – 11:30 Dyskusja- moderatorzy

kpt. Waldemar Zaremba, mjr dr Robert Poklek

11:30 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 12:30 Praca społeczna osób pozbawionych wolności na rzecz społeczności lokalnej.

mgr Justyna Urbaniak i dr Dariusz Dębicki

12:30 – 12:50 Przygotowanie skazanych do pełnienia ról społecznych na przykładzie Zakładu

Karnego w Krzywańcu

por. Ewa Igiel i kpt. Ewelina Adamska

12:50 – 13:05 Rola kuratora sądowego w readaptacji społecznej skazanych.

mgr Alina Skrobek

13:05 – 13:20 Kształtowanie pozytywnego wizerunku Służby Więziennej w społeczności lokalnej.

mjr dr Maciej Gołębiowski

13:20 – 13:35 Dyskusja - moderatorzy

kpt. Remigiusz Męcel i kpt. Filip Skubel

13:35 – 13:50 Osadzeni w mieście w teatrze.

mjr Małgorzata Tyrakowska i por. Anna Michalik

13:50 – 14:05 Skazani dla kultury.

mgr Hubert Zduniak

14:05 – 14:20 Programy resocjalizacyjne i inne działania Służby Więziennej realizowane w

lokalnych społecznościach, na przykładzie jednostek penitencjarnych okręgu

kpt. Filip Skubel

14:20 – 14:35 Służba Więzienna a studenci resocjalizacji.

mjr Magdalena Chojnacka i mjr dr Robert Poklek

14:35 – 14:50 Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim na rzecz społeczności lokalnej.

por. Milena Garcarek i ppor. Michał Łuczkanin

14:50 – 15:00 Dyskusja-moderatorzy

por. Maciej Żurkowski i dr Dariusz Dębicki

15:00 – 15:30 Podsumowanie konferencji.

prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz i kpt. Waldemar Zaremba

15:30 Zakończenie konferencji.

 

Tekst: ppor. Michał Łuczkanin

Zdjęcia: ppor. Michał Łuczkanin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej