W ramach współpracy pomiędzy Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie a Oddziałem Zewnętrznym w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, osadzeni z Oddziału Zewnętrznego włączyli się w kolejną inicjatywę na rzecz zwierząt.

Zbliża się okres zimowy i zwierzętom coraz trudniej znaleźć pożywienie. Osadzeni Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śłedczego w Ostrowie Wielkopolskim dokonują segregacji pożywienia oraz zajmują się łupaniem orzechów w ramach przygotowania pokarmu do paśników. Prace te wspomagają proces resocjalizacji, pozwalają osadzonym na poznanie pewnych zwyczajów panujących wśród zwierząt, wzbogacają umiejętność solidaryzowania się w szczytnej idei, otrzymując satysfakcję z pomocy bezbronnym zwierzętom szukającym pożywienia w określonych miejscach zimową porą.


 

Tekst i zdjęcia: st. szer. Beata Łukaszyk

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej