Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu jak co roku włączyli się w przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy na terenie parafii ks. Kapelana z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu.

Droga krzyżowa

Osadzeni wspólnie z wychowawcą przygotowali i poprowadzili drogę krzyżową, natomiast w kolejny piątek przedświąteczny wzięli czynny udział w drodze krzyżowej ulicami Szczypiorna. Tym razem trasa wiodła od cmentarza ukraińskiego do kościoła. Skazani wraz z kadrą jednostki od kilku lat opiekują się miejscem pochówku Ukraińców w postaci wykonywania prac porządkowych.

Cmentarz ukraiński

Cmentarz został założony przez Niemców w 1914 roku. W 1922 roku w okresie zasiedlania obozu żołnierzami URL, na cmentarzu w Szczypiornie było pochowanych ponad 1200 osób. W tej liczbie było m.in. oprócz 197 żołnierzy z Armii URL, 45 Anglików, 47 Włochów, 7 polskich legionistów, 11 byłych żołnierzy armii rosyjskiej. W latach 1922-1923 dodatkowo pochowano na tym cmentarzu około 500 żołnierzy Armii URL. Fakt ten zapewne był głównym motywem inicjatywy jaką podjęli w 1923 roku internowani w kaliskim obozie ukraińscy żołnierze. To właśnie oni nie mając żadnych subwencji, własnoręczną pracą zaopiekowali się cmentarzem i grobami swoich współtowarzyszy walk, którzy znaleźli śmierć nie na polu bitwy, lecz na obczyźnie, z dala od rodzinnego kraju.

Pomoc dla Ukraińców

W związku z wojną na Ukrainie kadra Oddziału oraz osadzeni regularnie, od samego początku włączyli się w pomoc zarówno materialną jak i w segregowanie darów dostarczanych przez mieszkańców Kalisza do SWWS. Skazani szyją także poduszki dla uchodźców.

Tekst i zdjęcia: mjr Milena Garcarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej