Areszt Śledczy współpracuje z podmiotami zewnętrznymi przy realizacji oddziaływań z zakresu profilaktyki agresji i przemocy dla osadzonych

Od wielu lat w tym zakresie aktywnie współdziałamy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu. Tym razem, od 1 sierpnia do grudnia 2018 r. pracownik socjalny, a zarazem certyfikowany specjalista ds. przemocy, pani Elżbieta Marczyńska, prowadziła na terenie oddziału zewnętrznego program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Dnia 13.12.2018 r. w siedzibie MOPS w Kaliszu, pani Dyrektor Eugenia Jahura wraz z prowadzącą zajęcia wręczyła osadzonym dyplomy ukończenia programu, który obejmował: edukację w zakresie skutków stosowania przemocy, zmianę postrzegania zjawiska przemocy, edukację w zakresie radzenia sobie z własną agresją, rozwijanie umiejętności samokontroli.

 

Tekst: kpt. Milena Garcarek, ppor. Michał Łuczkanin

Zdjęcia: kpt. Milena Garcarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej