Grupa prawie 20 skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielem EURONAUKI

Celem oddziaływań w ramach EURONAUKI jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze, w wieku 17-29 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim.

Spotkania w Oddziale Zewnętrznym są realizowane cyklicznie. Ostatni projekt nosił nazwę: „Od kształcenia do zatrudnienia, czyli jak efektywnie wspierać osoby młode znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”.

Projekt cieszy się dużym uznaniem wśród osadzonych, ponieważ dowiadują się oni od byłych skazanych o jego efektach. Beneficjenci EURONAUKI, po tym jak opuścili mury więzienia, otrzymali wsparcie dostosowane do swoich indywidualnych potrzeb, np. udział w stażu, kursie zawodowym, dotację na rozpoczęcie działalności.

 

Tekst: kpt. Milena Garcarek, ppor. Michał Łuczkanin

Zdjęcia: kpt. Milena Garcarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej