Od maja do września br. w Oddziale Zewnętrznym w Kaliszu został przeprowadzony program readaptacyjny AKTYWNA RODZINA autorstwa ppłk dr Piotra Łapińskiego.

Program poprowadzili: kpt. Joanna Tarasewicz, mł. chor. Damian Zdun oraz kpt. Milena Garcarek. Został przeprowadzony dla osadzonych, wobec których zasadne jest prowadzenie oddziaływań ukierunkowanych na pomnażanie zasobów osobistych niezbędnych w inicjowaniu, organizowaniu i praktykowaniu prozdrowotnej aktywności fizycznej w gronie rodziny. Podczas zajęć rozmawialiśmy o negatywnym wpływie nieobecności ojców, relacji z żonami, partnerkami. Przekazywaliśmy podstawowe informacje o wychowaniu oraz psychice dziecka. Osadzeni mieli wiele możliwości refleksji nad rolą swoją jako ojca, w szczególności w aspekcie systemu wartości,  zasad życia prezentowanych i deklaratywnych.

W trakcie realizacji programu staraliśmy się wyposażyć skazanych w kompetencje niezbędne do właściwego doboru form i rodzajów aktywności fizycznej oraz jej dozowania z uwzględnieniem specyficznych w tym zakresie potrzeb dzieci i młodzieży dla ich prawidłowego rozwoju, a także uświadomić powinności opiekunów w tym zakresie. Chcieliśmy także kształtować u uczestników przekonania o istotności społecznej roli ojca, wynikającego z tej roli poczucia obowiązku oraz odpowiedniej motywacji skutkującej ostatecznie stałą gotowością do wykorzystywania w życiu rodzinnym umiejętności nabytych w programie.

Zajęcia odbywały się na terenie jednostki (część teoretyczna prowadzona przez wychowawcę i psychologa) oraz poza jej terenem, na boisku COSSW w Kaliszu (część praktyczna prowadzona przez funkcjonariusza uprawnionego do prowadzenia zajęć sportowych).

 

Tekst: kpt. Milena Garcarek

Zdjęcia: mł. chor. Damian Zdun, kpt. Milena Garcarek 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej