Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp. w ramach lekcji profilaktycznych zapoznali dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 22 w Kaliszu z prowadzonymi oddziaływaniami penitencjarnymi oraz charakterystyką trudnej i odpowiedzialnej pracy w Służbie Więziennej. Odpowiedzieli także na wiele pytań zadawanych przez uczniów dotyczących funkcjonowania więzienia i codzienności odbywania kary.

Spotkania miały także swój cel wychowawczy i profilaktyczny, poprzez ukazanie negatywnych skutków łamania i nieprzestrzegania norm prawnych i społecznych. Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu, por. Sylwia Strzelec, psycholog, mjr Joanna Tarasewicz oraz wychowawca, kpt. Milena Garcarek poruszyły także kwestię uzależnień, agresji oraz cyberprzemocy wśród młodych ludzi.

 

Jedna z klas miała także okazję zapoznać się z historią byłego Zakładu Karnego w Kaliszu i jej obecnym przeznaczeniem. Został zaprezentowany sprzęt, pies specjalny oraz środki przymusu bezpośredniego jakimi posługują się funkcjonariusze SW.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Milena Garcarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej