W dniu 8 lutego funkcjonariusze Służby Więziennej obchodzili swoje święto. Uroczyste obchody tego wydarzenia, połączone z nadaniem wyższych stopni służbowych oraz wręczeniem odznaczeń, w okręgu poznańskim odbyły się w dniu 18 lutego.

Przebieg uroczystości

Obchody rozpoczęły się od mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim. Następnie uczestnicy uroczystości przenieśli się do Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie nastąpiło wręczenie odznak i nadanie wyższych stopni służbowych.

Rangę wydarzenia podkreśla fakt, że Służba Więzienna w tym roku obchodzi stulecie swojego istnienia. W lutym 1919 roku dekrety Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego powołały do życia Straż Więzienną, uregulowały jej status i działanie oraz unormowały działalność penitencjarną w odrodzonej po 123 latach zaborów Polsce.

Życzenia z okazji jubileuszu złożył wielkopolskim i lubuskim więziennikom płk Marceli Sauermann – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele duchowieństwa, władz państwowych i samorządowych, sądownictwa, świata nauki, służb mundurowych i reprezentujących je związków zawodowych.


 

Udział ostrowskich funkcjonariuszy

Na uroczystości nie zabrakło też ostrowskich funkcjonariuszy. Weszli oni w skład Kompanii Honorowej OISW w Poznaniu. Ponadto z ostrowskiej jednostki na wyższe stopnie służbowe awansowało łącznie siedemnastu funkcjonariuszy, w tym: w korpusie oficerów jeden, w korpusie chorążych dwóch, a w korpusie podoficerów czternastu funkcjonariuszy.

Dwoje funkcjonariuszy za szczególne osiągnięcia w służbie zostało odznaczonych srebrną odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Funkcjonariuszom i osobom związanym z Aresztem Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim wręczono trzy odznaki „100 – lecia polskiego więziennictwa”, ustanowionych z okazji obchodów jubileuszu. Dwóch funkcjonariuszy otrzymało odznakę „Semper Paratus”.


 

Semper Paratus

Odznaka „Semper Paratus” została ustanowiona w celu wyróżnienia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, którzy dokonali czynu świadczącego o odwadze lub męstwie, a w szczególności mającego na celu ratowanie życia lub zdrowia ludzkiego.

W dniu 20.12.2017r. bracia – st. kpr Krzysztof Dutkiewicz i st. kpr. Paweł Dutkiewicz kierowali się na służbę do macierzystej jednostki SW. Na skrzyżowaniu ulicy Długiej i Gorzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim, zostali zatrzymani przez młodą kobietę, która poprosiła ich o pomoc dla leżącego na drodze, nieprzytomnego mężczyzny. Obaj funkcjonariusze zareagowali natychmiast – wezwali pogotowie ratunkowe, a następnie sprawdzili czy poszkodowany oddycha. Po stwierdzeniu u mężczyzny braku funkcji życiowych, rozpoczęli resuscytację krążeniowo - oddechową. Doprowadziła ona do przywrócenia podstawowych czynności życiowych u 52-letniego rannego. Funkcjonariusze monitorowali stan poszkodowanego do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego, który zabrał go do miejscowego szpitala.


 

 

tekst: ppor. Michał Łuczkanin

zdjęcia: kpt. Marcin Błaszczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej