Wychowawca Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu, kpt. Milena Garcarek zorganizowała, już po raz drugi, udział osadzonych w kampanii społecznej Kromka Chleba Caritas.

Akcja ma na celu wsparcie samotnych starszych osób w przeżywaniu codzienności oraz uwrażliwienie społeczeństwa na ich los. W dzieło to włączają się wolontariusze i podopieczni Caritas w całej Polsce. Skazani z Oddziału Zewnętrzengo są wolontariuszami Caritas kaliskiej, gdyż regularnie wykonują prace porządkowe, drobne prace remontowe w placówkach prowadzonych przez tę instytucję.

Celem kampanii jest także pozyskanie funduszy na działania pomocowe skierowane do najuboższych, przypomnienie o problemach bezrobotnych, bezdomnych, ubogich.

Skazani upiekli chleb w kaliskim Domu Opieki „Caritas”. Kilka bochenków zabrali do oddziału, by podzielić się ze współosadzonymi, a kilkanaście pozostałych pozostawili dla bezdomnych i ubogich, którzy codziennie przychodzą do stołówki w placówce.


 

Tekst: kpt. Milena Garcarek, ppor. Michał Łuczkanin

Zdjęcia: kpt. Milena Garcarek

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej