Grupa EPIZOD uczciła 100- lecie odzyskania niepodległości

11 listopada grupa czternastu osadzonych dwukrotnie wystawiła spektakl oparty na wierszach patriotycznych autorstwa Antoniego Słonimskiego, Tadeusza Kubiaka, Tadeusza Różewicza i Ignacego Krasickiego. Za przygotowanie skazanych i wybór wierszy odpowiedzialna była wychowawczyni kpt. Milena Garcarek. Oba występy miały miejsce w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu. Poza recytowaniem poezji, osadzeni wręczali także zgromadzonym w świątyni kobietom biało-czerwone róże. Grupa teatralna EPIZOD wystąpiła w parafii po raz kolejny. Przedstawienie zostało życzliwie przyjęte przez publiczność.

 

tekst: kpt. Milena Garcarek, ppor. Michał Łuczkanin

zdjęcia: kpt. Milena Garcarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej