Grupa kilku osadzonych remontowała pomieszczenie po byłej kawiarni, które przejął Ośrodek Kultury Plastycznej

Ośrodek był bezpośrednią kontynuacją inicjatywy Grupy Twórców Towarzystwa Miłośników Kalisza, którzy parę lat wcześniej postanowili zorganizować tu pierwszą wystawę. Od tego też czasu, powstała w latach trzydziestych ubiegłego wieku wieża ciśnień w Kaliszu prócz charakterystycznej, wpisanej w krajobraz miasta bryły, kojarzy się kaliszanom z szeroko rozumianymi działaniami artystycznymi. Obejmują one edukację przez akcje plastyczne i plenery oraz prezentacje dorobku artystycznego plastyków wszystkich możliwych dziedzin i profesji.

Prace remontowe trwały 11 dni. Skazani działali na zasadzie wolontariatu, po godzinach zatrudniania, na rzecz społeczności lokalnej oraz w ramach porozumienia z Urzędem Miasta w Kaliszu.

 

Tekst: kpt. Milena Garcarek, ppor. Michał Łuczkanin

Zdjęcia: Piotr Bigora, kpt. Milena Garcarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej