Grupa teatralna Epizod z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim wystawiła w ramach Nocy w Teatrze 2018 spektakl „Szekspir”

Impreza Noc w teatrze odbywa się co roku w Ostrowskim Centrum Kultury. Wśród zaproszonych zespołów znalazł się także więzienny Epizod, co jest dla grupy niemałym wyróżnieniem. Spektakl spotkał się z pozytywnym odbiorem.

Występy teatralne są częścią realizowanego w jednostce programu readaptacyjnego pn. „Artysta”. Zgodnie z koncepcją twórczej resocjalizacji, działalność artystyczna stwarza osadzonym możliwość tworzenia oraz komunikowania się w bezpieczny sposób, co przyczynia się do ich społecznej readaptacji. 

Tekst: mł. chor. Agnieszka Kicińska, ppor. Michał Łuczkanin

Zdjęcia: mł. chor. Agnieszka Kicińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej