Grupa teatralna EPIZOD

Co najmniej od 2015 r. w Oddziale Zewnętrznym istnieje formalnie i rozwija się grupa teatralna EPIZOD. Od tego czasu skazani wystawili kilkanaście większych i mniejszych przedstawień, w tym kilka na deskach kaliskiego teatru, m.in. ZA PIĘĆ GODZIN ZOBACZĘ JEZUSA, WESELE, ZABAWA, KYNOLOG W ROZTERCE. Każdemu przedsięwzięciu teatralnemu towarzyszył cel charytatywny.

 

Mechanizmy gry aktorskiej

Od kilku miesięcy ponad 10 skazanych bierze udział w zajęciach teatralnych odbywających się pod okiem pani Katarzyny Strojna-Bigory- aktorki dramatycznej, wykładowczyni, arteterapeutki. Pani Katarzyna przedstawia porady, wskazówki, sugestie jak pracować nad rolą aktorską. Celem zajęć jest także pokazanie skazanym, że sztuka może nam przybliżyć samych siebie i pokazać, jacy jesteśmy, może pokazać i nauczyć nas, kim być możemy. Aktor posiada: umiejętność wykreowania różnych ludzi, różnych masek, zachowań i wartości, które są w nas. Aktor musi umieć te wartości ujawniać. Aktor ma pokazywać wielość możliwości tkwiących w człowieku.

 

Homo creator

Talent i rzemiosło oraz kreatywność składa się na uprawianie sztuki. Aktor w swojej pracy powinien być twórczy, kreatywny. Pani Bigora uczy osadzonych, że mając do dyspozycji tekst autora i swój instrument (ciało i głos), muszą przy zastosowaniu psychotechniki, intuicji i wiązania różnych elementów tworzywa aktorskiego ulepić żywą formę – postać.

Skazani poznają techniki emisji głosu, zarządzania głosem.

Pracują nad tekstami poety Edwarda Stachury.

 

Tekst: mjr Milena Garcarek, zdjęcia: por. Sylwia Stefanowska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej