Grupa teatralna Epizod na deskach kaliskiego Akceleratora.

Grupa teatralna Epizod powstała w 2015 r. z inicjatywy ówczesnej wychowawczyni do spraw kulturalno-oświatowych, działając prężnie do momentu wybuchu pandemii.

Obecnie nastąpiła reaktywacja grupy teatralnej, ośmiu osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim wraz ze studentami Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego w Kaliszu pod kierunkiem Katarzyny Strojnej - Bigory i Piotra Bigory przedstawili na deskach kaliskiego Akceleratora twórczość Edwarda Stachury.

W przedstawieniu znalazły się elementy sztuki, które wybrali sami osadzeni, każdy z nich decydował o wypowiadanych przez siebie kwestiach. W ocenie reżyserów było to dodatkowym atutem spektaklu – teksty zyskały nowe brzmienie dzięki osobistym doświadczeniom osadzonych.

W trakcie spektaklu studenci dali popis swoich umiejętności muzycznych co wzbogaciło cały występ.

W twórczości Edwarda Stachury dochodzi do głosu dramatyczny konflikt między naturalną potrzebą afirmacji życia, natury, człowieka i elementarnych wartości etycznych, a poczuciem obcości, egzystencjalnego lęku i odrazy do współczesnej ograniczającej wolności jednostki cywilizacji przez unifikację standardowych wzorców. Stachura nazywany jest twórcą „poezji czynnej”: nie tylko często recytował i śpiewał swoje teksty, ale i tworzył je niejako „w drodze”, aktualizował i uzupełniał.

Szczególne podziękowania należą się funkcjonariuszom działu ochrony za okazaną pomoc, życzliwość i cierpliwość w trakcie wielogodzinnych prób i przygotowań.

Spektakl słowno – muzyczny zostanie jeszcze wystawiony w kilku placówkach, z którymi regularnie współpracujemy.

 

Tekst i zdjęcia: por. Sylwia Stefanowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej