W Oddziale Zewnętrznym w Kaliszu gościł pan Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski wraz z Rektorem-Komendantem Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki płk. dr. Marcinem Strzelcem

Wizyta odbyła się przy okazji uroczystości w Kampusie Mundurowym Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Kaliszu, gdzie odbyło się ślubowanie i mianowanie na funkcjonariuszy kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka w roku akademickim 2020/2021.

Kierownik Oddziału, por. Sylwia Strzelec zapoznała ministra ze specyfiką zakładu karnego typu półotwartego, z oddziaływaniami podejmowanymi wobec osadzonych oraz z infrastrukturą jednostki. Omówiła także oddziaływania resocjalizacyjne prowadzone w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem programu readaptacji „Akademia taty i wolontariusza”, podczas którego osadzeni szyją maseczki ochronne w ramach akcji „#Resort Sprawiedliwości Pomaga”. Minister gratulował funkcjonariuszom zaangażowania w realizację obowiązków służbowych, pochwalił także osadzonych za działania podejmowane na rzecz zatrudniających ich kontrahentów oraz społeczności lokalnej. 

 

 

Tekst i zdjęcie: kpt. Milena Garcarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej