W dniach od 16 do 20 października 2017 roku obchodzony był Międzynarodowy Tydzień Mediacji oraz Międzynarodowy Dzień Mediacji przypadający na dzień 19 października 2017 roku

Ostrowski areszt aktywnie włączył się w akcję informacyjno-promocyjną na rzecz tej wartościowej formy rozwiązywania konfliktów, jaką jest mediacja.

W dniach od 16 do 20 października 2017 r., na terenie aresztu i podległego mu Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu, wychowawcy posiadający certyfikat mediatora zrealizowali dla osadzonych cykl zajęć poświęconych mediacji. 19 października spotkanie dla skazanych przeprowadziła czynna mediator, starszy wykładowca COSSW w Kaliszu, mjr Agnieszka Kowalewska. Skazani dowiedzieli się jakie sprawy podlegają mediacji i na czym ona polega. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie pogadanek, ale także w części warsztatowej.

Jednocześnie, przez sieć radiowęzłową emitowane były tematyczne audycje dla osadzonych, a w poczekalni dla osób odwiedzających - prezentacja multimedialna. 

Dla kadry penitencjarnej również przygotowano ofertę popularyzującą wydarzenie. Obchody dnia i tygodnia mediacji zainaugurował wykład mł. chor. Anny Gmurowskiej  – mediator, członek Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów, która funkcjonariuszom i pracownikom tut. jednostki przybliżyła ideę polubownego rozwiązywania sporów.

W dniu 16 października kierownictwo ostrowskiej jednostki uczestniczyło w konferencji zorganizowanej przez Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu pod hasłem: „Mediacja – płaszczyzna poszukiwania sposobów rozwiązywania konfliktów w różnych dziedzinach życia”.

 

Tekst i zdjęcia: por. Milena Garcarek, ppor. Michał Łuczkanin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej