20 października przypadał tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji. Z tej okazji na terenie Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowano cykl spotkań osadzonych z mediatorem.

Święto

Międzynarodowy Dzień Mediacji to święto mediatorów oraz wszystkich osób zaangażowanych w polubowne rozwiązywanie konfliktów. Dzień ten jest okazją do promowania idei mediacji i propagowania wiedzy na ten temat, także wśród osadzonych. Właśnie z taką inicjatywą względem osób pozbawionych wolności wyszli funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu.

Wielopoziomowe działanie

W Oddziale Zewnętrznym w Kaliszu osadzeni mieli możliwość zdobycia informacji na temat mediacji, w jaki sposób zapoczątkować proces mediacyjny, jak również jaki jest koszt przeprowadzenia mediacji. Osadzeni zostali zapoznani z zagadnieniem m.in. poprzez cykl spotkań oraz audycję radiową zaprezentowaną w radiowęźle. Oprócz tego przygotowano i udostępniono informatory.

Tekst i zdjęcia: ppor. Sylwia Stefanowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej