W miesiącu lipcu br., dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej, skazani aktywnie włączyli się do pomocy na rzecz środowiska lokalnego.

W ramach działań Służby Więziennej na rzecz społeczności lokalnej, osadzeni skierowani zostali do prac porządkowych na terenie gminy i miasta Stawiszyn, parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu oraz wykonywali prace remontowe w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn mieszczącym się w Domu św. Franciszka w Ostrowie Wielkopolskim.

Taka aktywność osadzonych przyczynia się nie tylko do poprawy jakości życia społeczności lokalnej. Ma ona także wartość resocjalizacyjną. Wzmacnia motywację do prospołecznych działań, tym bardziej, że, z uwagi na cykliczność podejmowanych działań, spotyka się ona niezmiennie z pozytywną opinią i wdzięcznością mieszkańców.

Tekst i zdjęcia: por. Milena Garcarek, mjr Krzysztof Wasiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej