Informujemy, że w niedzielę, 26 maja nie będą realizowane widzenia dla osób pozbawionych wolności.

Widzenia będą się odbywały w sobotę, 25 maja. Jednocześnie informujemy, że tego dnia (tj. 25 maja) nie będą realizowane widzenia bez osoby dozorującej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej