Przedstawiciele Fundacji Pedagogium przeprowadzili warsztaty w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wlkp. oraz w Oddziale Zewnętrznym w Kaliszu.

Zapewnienie różnorodności oddziaływań resocjalizacyjnych

Zaprosiliśmy fundację do współpracy z myślą o zapewnieniu osadzonym różnorodnej oferty oddziaływań resocjalizacyjnych. W tym przypadku osiągnięcie tego celu zapewniał nie tylko fakt, że zajęcia prowadziły osoby z zewnątrz. Istotna okazała się także forma. Osadzeni mieli okazję wziąć udział nie tylko udział w specjalistycznych warsztatach plastyczno-graficznych, ale także w zajęciach dramowych dotyczących uzależnień. Odbyły się one w pięciu różnych grupach liczących do 15 osadzonych.


 

O Fundacji Pedagogium

Fundacja Pedagogium rozpoczęła swoją działalność w 2006 r. Założycielem Fundacji jest Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie. Inspiracją do założenia Fundacji była trudna sytuacja wielu polskich rodzin skutkująca marginalizacją ekonomiczną, kulturową i społeczną dzieci i młodzieży. Fundacja zajmuje się problemem działań profilaktycznych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych, ale także szkoleniowych i edukacyjnych. Działalność Fundacji Pedagogium skupia się wokół inicjatyw profilaktyczno – resocjalizacyjnych.
Założenia statutowe realizują na kilku płaszczyznach: imprezy rekreacyjno-sportowe dla młodzieży ze wskazaniem innych sposobów życia, wykorzystanie sportu jako elementu socjalizacji, ale również promocja sportu i kultury fizycznej, szkolenia i warsztaty z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, których celem jest uświadamianie i pogłębienie poczucia wspólnoty u rodziców i dzieci, pogłębiona umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy w ramach grupy, umiejętność korzystania z własnych potencjałów i zasobów rodziny, przygotowanie rodziców do refleksji własnej sytuacji życiowej i poszukiwania możliwości rozwiązywania problemów, szkolenia, warsztaty, panele edukacyjne i konferencje w zakresie patologii społecznych XXI wieku.


 

Tekst: kpt. Milena Garcarek, ppor. Michał Łuczkanin

Zdjęcia: kpt. Milena Garcarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej