Osadzeni z ostrowskiej jednostki wzięli udział w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej.

Konkurs odbywał się w Poznaniu, w dniach od 23 do 27 kwietnia. Skazani wystawili w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu spektakl zatytułowany „Szekspir”. Wydarzenie umożliwiło 10 zespołom teatralnym z całej Polski występy przed szeroką publicznością i poddanie się ocenie profesjonalnego jury. Jednym z zadań konkursu była integracja ze środowiskiem otwartym, prezentacja umiejętności osób pozbawionych wolności, ich potencjału, przełamywanie barier oraz potencjalnych ograniczeń.

W ocenie Jury poziom wystawianych spektakli był bardzo wysoki. Grupa Epizod z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu zdobyła wyróżnienie za udzielenie trudnym tekstom Szekspira osobistego tonu.


 

Tekst: mł. chor. Agnieszka Kicińska, ppor. Michał Łuczkanin

Zdjęcia: mł. chor. Agnieszka Kicińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej