Kadra penitencjarna wspiera działania na rzecz zapobiegania przestępczości nieletnich

Por. Milena Garcarek, wychowawca Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, przeprowadziła dla uczniów Zespołu Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Russowie, prelekcję pt. „Odpowiedzialność karna oraz konsekwencje łamania prawa”. Podczas spotkania wykorzystano materiał filmowy ukazujący krytyczne sytuacje z życia młodych ludzi, które skutkują problemami z prawem. Dla wzmocnienia siły przekazu, dwaj skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Kaliszu, podzielili się z młodzieżą osobistymi doświadczeniami, podkreślając przykre konsekwencje błędnych wyborów.

Tekst: por. Milena Garcarek, mjr Sylwia Raszewska

Zdjęcia: por. Milena Garcarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej