Kpt. Waldemar Zaremba, Dyrektor Aresztu Śledczego, podpisał z Grzegorzem Sapińskim, Prezydentem Miasta Kalisza, dzięki któremu osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu będą mieli możliwość pomagać w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu

Osadzeni będą wychodzić do schroniska nieodpłatnie, w ramach programu resocjalizacji „Pomagam, bo lubię”. Będą nie tylko wyprowadzać psy, ale także pomagać w pracach porządkowych czy remontach elementów infrastruktury. Skazani będą w schronisku do dwóch razy w tygodniu, po godzinach pracy w miejscach gdzie są zatrudnieni. Weryfikacji chętnych będą dokonywali wychowawcy, tak aby wyjścia służyły podopiecznym schroniska, a nie im szkodziły. Pierwsza wizyta zaplanowana jest na nadchodzącą niedzielę.

Pomaganie zwierzętom w schronisku ma istotny walor resocjalizacyjny, kształtujący prawidłowe postawy. Nie tylko służy zagospodarowaniu wolnego czasu osadzonych w sposób wartościowy, ale uczy także szacunku i empatii oraz w dobitny sposób ukazuje skutki braku ludzkiej odpowiedzialności.

 

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Michał Łuczkanin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej