Jednym z priorytetów prowadzonych oddziaływań penitencjarnych w Oddziale Zewnętrznym w Jabłonkach jest zatrudnienie skazanych. Skazani pozostają między innymi zatrudnieni nieodpłatnie na rzecz Urzędu Gminy Baligród, w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”. Wykonują na rzecz tej jednostki terytorialnej prace porządkowe, remontowe, dbają o utrzymanie terenów zielonych. W ostatnich dniach prowadzili prace porządkowe na Cmentarzu wojennym w Baligrodzie.

Tekst, Foto: Andrzej Rudy
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej