Świat Sprawiedliwych - Bohaterski przykład rodziny Ulmów.

W Odziale Zewnętrznym w Jabłonkach po raz kolejny realizowany jest program readaptacji społecznej Świat Sprawiedliwych - Bohaterski przykład rodziny Ulmów

Głównym celem programu jest kształtowanie postaw społecznych, odpowiedzialności, szacunku, empatii i tolerancji wobec drugiego człowieka oraz skonfrontowanie własnych postaw życiowych
i swojego systemu wartości z postawami zwykłych ludzi znajdujących się w skrajnych i trudnych sytuacjach.

Program ma równiez na celu wyposażenie skazanych w umiejętności pomocy osobom niepełnosprawnym, zasady kontaktu oraz uwrażliwieniu na potrzeby drugiej osoby.

Tekst: mł. chor. Anna Reszka
Foto: mjr Andrzej Rudy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej