Jednym z priorytetów prowadzonych oddziaływań penitencjarnych w Oddziale Zewnętrznym w Jabłonkach jest zatrudnienie skazanych. Skazani pozostają zatrudnieni nieodpłatnie na dla Nadleśnictwa Baligród wykonując na rzecz tej instytucji między innymi prace porządkowe, pielęgnacyjne na terenie szkółek leśnych w Górzance, dbają o utrzymanie terenów zielonych. Prace wykonywane są w ramach rządowego projektu „Praca dla Więźniów”

Tekst, zdjęcia: mjr Andrzej Rudy
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej