W Oddziale Zewnętrznym w Jabłonkach po raz kolejny odbył się cykl zajęć programu profilaktycznego "Życie w trzeźwości" adresowanego do skazanych używających alkohol w sposób szkodliwy bądź ryzykowny.
Program skierowany jest do skazanych, którzy na wolności mieli problem z piciem alkoholu ryzykownym czy szkodliwym. Głównym celem przeprowadzonych zajęć programowych było przeciwdziałanie nadużywania alkoholu i popadania w uzależnienie, poprzez nabycie wiedzy na temat przyczyn objawów, mechanizmów i konsekwencj nadużywania oraz uzaleznieniu się od alkoholu.
W trakcie zajęć osadzeni chętnie uczestniczyli w zainicjowanych przez prowadzącego dyskusjach, a także pomimo trudności tematycznej chętnie nawiązywali do osobistych doświadczeń i dzielili się swoimi przemyśleniami. Program realizowano metodą warsztatową, ponieważ jak pokazuje doświadczenie umożliwia ona w łatwiejszy sposób oddziaływać wychowawczo i przyswajać przekazywaną wiedzę.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej