Jednym z priorytetów prowadzonych oddziaływań penitencjarnych w Oddziale Zewnętrznym w Jabłonkach jest prowadzenie wśród skazanych różnorodnych programów resocjalizacyjnych.

W ramach porozumienia Zakładu Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie zrealizowano projekt naukowo dydaktyczny „Wielokulturowa pamięć dni minionych” w ramach projektu wystawę pt: tytułem Żydowska szkoła zawodowa „ Masada” w Darmstadzie 1947-1948.
Wystawa dotyczyła organizowania pomocy dla młodzieży Żydowskiej ocalonej z Holokaustu.

Celem wystawy było zapoznanie osadzonych z historią oraz losami młodzieży ocalałej z Holokaustu a także uwrażliwienie osób przebywających w zakładzie karnym na krzywdę ludzką oraz ukazanie pozytywnych przykładów niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród osadzonych.

Tekst: mł. chor. Anna Reszka
Zdjęcia: mjr Andrzej Rudy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej