Oddziaływania na skazanych to podstawowy cel resocjalizacji, w Oddziale Zewnętrznym w Jabłonkach zatrudnienie jest ważnym elementem pracy ze skazanymi. Kolejna grupa skazanych została zatrudniona odpłatnie na rzecz PIGB CARPATIA. Skazani wykonują prace polegające na wycince zakrzaczenia a tym samym utrzymaniu terenów rolnych w stanie nadającym się do prowadzenia produkcji rolniczej, dbają o utrzymanie terenów zielonych. Okres zimowy sprzyja wykonywaniu tego typu prac.

Prace wykonywane są w ramach rządowego programu „Praca dla Więźniów”

 

Tekst, zdjęcia: mjr Andrzej Rudy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej