W związku z trudną sytuacją epidemiczną, od dnia 27 listopada 2021 roku widzenia w jednostce penitencjarnej realizowane będą z zachowaniem zwiększonego reżimu sanitarnego.

W związku z trudną sytuacją epidemiczną, od dnia 27 listopada 2021 roku widzenia w jednostce penitencjarnej realizowane będą z zachowaniem zwiększonego reżimu sanitarnego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu Karnego Wykonawczego dodatkowo będą obowiązywały między innymi poniższe regulacje:

1. skazany ma prawo do jednego widzenia w miesiącu
2. w widzeniu uczestniczyć będzie mogła maksymalnie jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
3. widzenie odbywa się wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,
4. czas widzenia nie przekracza jednej godziny,
5. osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa,

6. ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: widzenia_zkuherce@sw.gov.pl lub pod numerem telefonu: 607 602 815, w dni robocze w godzinach 9.00- 12.00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem, a dla skazanych zakwaterowanych w Oddziałach Zewnętrznych w Średniej Wsi i Jabłonkach najpóźniej 3 dni przed planowanym widzeniem,

7. ustalanie daty i godziny widzenia możliwe jest także przez osadzonego u wychowawcy. W tym przypadku na osadzonym ciąży obowiązek poinformowania osoby odwiedzającej o ustalonym terminie widzenia,
8. widzenia udzielane są w dniach sobota, niedziela i święta w godzinach 9.00 – 15.00. Osoby odwiedzające zobowiązane są przybyć co najmniej 30 minut wcześniej przed ustaloną godziną widzenia

9. widzenia dla skazanych zakwaterowanych w Oddziale Zewnętrznym w Średniej Wsi i Jabłonkach odbywają się na terenie Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych. Wiąże się to z przetransportowaniem skazanych do ZK Uherce Mineralne.

10. dodatkowe informacje dotyczące widzeń z osobami pozbawionymi wolności można uzyskać pod wskazanym wyżej numerem telefonu,

11. osoba odwiedzająca przy wejściu do jednostki zobowiązana jest wypełnić deklarację epidemiologiczną, dokonywany jest również pomiar temperatury,

12. osoby z temperaturą powyżej 37,5 stopni nie będą wpuszczane na teren jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej