W ramach współpracy naukowo - dydaktycznej pomiędzy Zakładem Karnym nr 1 w Grudziądzu, a III Liceum Ogólnokształcącym, uczniowie klasy mundurowej mieli możliwość 12 października br. gościć w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu.

Ostrzegamy przed potencjalnymi błędami młodości - zajęcia profilaktyczne i nie tylko

Tworzenie bezpiecznej, przyjaznej atmosfery wokół młodego człowieka - ograniczanie zachowań ryzykownych i szkodliwych - kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowanie w stosunku do innych ludzi i za swoje czyny to temat przewodni spotkania kadry penitencjarnej z młodzieżą. Podkreślono jak ważne jest posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w podejmowaniu właściwych decyzji między innymi: wyrabianie umiejętności asertywnego odmawiania, wykształcenie nawyku zdrowego stylu życia. Omówiono także wpływ używek typu alkohol i narkotyki na funkcjonowanie młodych, uświadamiając im jak niewiele czasem potrzeba, żeby wpaść w sidła nałogu. Przeprowadzona profilaktyka miała na celu ostrzeżenie młodych ludzi przed potencjalnymi błędami młodości. Spotkanie prowadzili wykwalifikowani terapeuci uzależnień z oddziału terapeutycznego dla skazanych uzaleznionych od alkoholu.

Jak zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej?

To kolejny ważny temat spotkania. Przedstawiono młodym ludziom ofertę podjęcia służby, przybliżono przebieg procesu rekrutacyjnego dla osób ubiegających się o wstąpienie w szeregi Służby Więziennej, która jest atrakcyjnym miejscem pracy. Dla tych którzy ukierunkowani są na studia dzienne po zdanej maturze przedstawiono profil Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jako integralnej części Służby Więziennej. Kadra Zakładu Karnego przybliżyła słuchaczom specyfikę oraz rys historyczny reprezentowanych przez nich jednostek tj.: Zakładu Karnego oraz Oddziału Zewnętrznego w Grudziądzu.

Młodzież biorąca udział w spotkaniu niebawem stanie przed wyborem drogi życiowej. Nie wszyscy obecni na sali mieli już sprecyzowane plany dotyczące swojej ścieżki zawodowej. Mamy nadzieję, że tego typu spotkania pomogą młodemu człowiekowi w wyborze swojego miejsca na rynku pracy.

 

Tekst: mjr Marta Mazurska

Zdjęcia: ppor. Jakub Chorąży

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej