„Wszystkie śmieci są nasze” to hasło tegorocznej Akcji Sprzątanie Świata, której finał przypada w dniach 16-18 września. Dbanie o miejsce, w którym żyjemy to wyraz zaangażowania i świadomość tego, jak istotny jest szacunek do planety.

Rys historii

Pierwsza Akcja Sprzątania Świata w Polsce odbyła się w 1994 r. Od tamtej pory co roku we wrześniu odbywa się finał akcji, której krajowym koordynatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. Data Sprzątania Świata została wyznaczona na koniec września, z uwagi na ogromny wzrost liczby odpadów w przestrzeni publicznej po okresie wakacyjnym. Jak sama nazwa mówi „Sprzątania Świata” (z ang. Clean Up the World) globalna, ekologiczna międzynarodowa akcja, w której łączy się powszechną manifestację przeciw zaśmiecaniu środowiska z pracą społeczną nad jego oczyszczeniem.

Dlaczego pomimo upływu lat nadal sprzątamy?

Nadal śmiecimy. Porzucone śmieci znajdujemy w miejscach z natury pięknych tj. lasach łąkach, plażach itp., gdzie zwykle szukamy wytchnienia od codziennej pracy. Dlatego, ta międzynarodowa kampania polega na zbiorowym zbieraniu śmieci, które zalegają w miejscach nie przeznaczonych do ich składowania, tzw. dzikich wysypisk w lasach, parkach, w linii brzegowej jezior, czy rzek i ma na celu wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Połączmy siły

W Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu na co dzień funkcjonariusze promują działania, które mają na celu kształtowanie postaw ekologicznych osadzonych, by nie śmiecić  i poprawnie segregować odpady. Mundurowi wskazują na istotny problem, którym są tysiące kilogramów śmieci produkowanych przez nas samych w naszym najbliższym otoczeniu. Zmiana nawyków w codziennym życiu, polegająca na świadomym robieniu zakupów, postępowaniu z odpadami oraz odpowiednim ich gospodarowaniu, poprzez wielokrotne wykorzystanie i segregowaniu, dzięki któremu możliwy jest odzysk surowców wtórnych.

Już od kilku lat osadzeni w grudziądzkiej jednostce penitencjarnej uczestniczą w wykładach ekologicznych, zapoznawani są ze specjalistycznymi broszurami, wysłuchują audycji drogą radiowęzłową, uczestniczą w konkursach ekologicznych, segregują odpady, biorą także udział w akcji zbierania plastikowych nakrętek. W ramach tegorocznej akcji „Sprzątanie świata” grupa skazanych, pod nadzorem funkcjonariusza, przemierzyła tereny miejskie Grudziądza. Wśród zebranych śmieci zebrano szklane i plastikowe butelki po napojach, czy opakowania z tworzyw sztucznych po jedzeniu. Przyłączając się do działań na rzecz ochrony środowiska prócz pozytywnych efektów edukacyjnych i resocjalizacyjnych praca osób pozbawionych wolności wnosi również wymierny wkład w utrzymanie równowagi ekosystemu.

Mając na uwadze hasło tegorocznej kampanii że „Wszystkie śmieci nasze są” zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w sprzątaniu naszej Matki Ziemi promując przesłanie i  działanie by nie śmiecić i segregować odpady.

 

Tekst: mjr Marta Mazurska

Zdjęcia: Nikodem Ciesielski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej