Od 2020 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego w Grudziądzu Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu cyklicznie prowadzona jest akcja zbierania nakrętek dla 9 letniego Arka. Zbieranie nakrętek to jedna z najbardziej popularnych akcji o charakterze charytatywno-ekologicznym. Nakrętki zbiera się m.in. po to, by pokryć koszty związane z pomocą potrzebującym.

Charytatywna pomoc więzienników

Arek to chłopiec, który urodził się w 2015 roku. W drugiej dobie życia przeszedł poważną operację serca. Skutkiem operacji był wylew, a z jego skutkami chłopiec walczy do dzisiejszego dnia. Jest opóźniony psycho-ruchowo. Sam nie chodzi, korzysta z wózka inwalidzkiego. Od pierwszych dni życia objęty jest specjalistyczną pomocą mającą na celu wsparcie jego codziennego funkcjonowania. Dla chłopca najważniejsza jest systematyczna rehabilitacja, nauka i masaże. Generuje to bardzo duże koszta.

Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu cyklicznie zbiera plastikowe nakrętki, które następnie przekazywane są na rzecz pomocy małemu Arkowi. Nakrętki zbierają już wszyscy, a uzyskane w ten sposób środki trafią na konto chłopca. Sprzedaż plastikowych nakrętek pozwoli rodzicom chłopca na rehabilitację i zakup specjalistycznego sprzętu.

Zbiórkę organizuje się również wśród osadzonych. Dzięki temu, oprócz budowania świadomości ekologicznej, osadzeni uwrażliwiani są na problemy innych, uczeni są zachowań prospołecznych oraz pokory wobec życia, szacunku i bezinteresownej pomocy.

 

Osoby chcące również wesprzeć chłopca w jego codziennej walce zapraszamy do dołączenia do grupy na platformie Facebook: https://www.facebook.com/groups/304855463994618/?ref=share

 

Tekst/zdjęcia: kpt. Karolina Sławińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej