Działania profilaktyczno-edukacyjne prowadzone przez Służbę Więzienną mają na celu zwiększenie świadomości młodzieży i spowodowanie, że w przyszłości zmniejszą się liczby przestępstw popełnianych przez nieletnich.

Dlaczego nie należy łamać prawa? Czym jest kara pozbawienia wolności? 

Między innymi na te pytania odpowiadali funkcjonariusze Służby Więziennej z  Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu, którzy 23 stycznia br. przeprowadzili zajęcia profilaktyczne z młodzieżą z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu.

Dobra współpraca i jej owoce

Dzięki dobrej współpracy z placówkami edukacyjnymi z terenu Grudziądza mamy możliwość przekazywania młodym ludziom informacji o pracy funkcjonariusza Służby Więziennej. Wizyty młodzieży spełniają również funkcję profilaktyczną oraz wychowawczą. Osoby prowadzące zajęcia, przez wskazanie skutków łamania prawa, kładą nacisk na promowanie postaw odpowiedzialnych. Poprzez wzbudzenie emocjonalne ostrzegają przed konsekwencjami zachowań niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi.

Smutna rzeczywistość

Zajęcia profilaktyczne dotyczyły istotnej tematyki jaką jest życie w społeczeństwie i umiejętność dokonywania wyborów pomiędzy dobrem, a złem i zrozumienie, że dokonanie złego wyboru (wejście w konflikt z prawem) skutkuje więzieniem. Młodzi ludzie coraz częściej podejmują nieodpowiedzialne i ryzykowne decyzje, często sięgając po alkohol lub narkotyki. Takie zachowania mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji. Izolacja więzienna jest najgorszym ze scenariuszy dla młodego człowieka. Często zdarza się, że podjęte przez młodzież decyzje stoją w konflikcie z porządkiem prawnym i mogą rzutować na całe jego życie. Młodzież przekonała się, że często ułamki sekundy, wybór pod tzw. presją otoczenia, chęć zaimponowania  mogą mieć przykre konsekwencje do końca życia. Uświadomiła sobie też, że nigdy nie jest z kolei za późno, aby zmienić coś w swoim życiu tak, by było ono jeszcze lepsze. Dzięki spotkaniu funkcjonariusze opowiedzieli uczestnikom na szereg pytań, ukazali realia izolacji od świata zewnętrznego, skłonili do refleksji nad konsekwencjami nieprzemyślanych zachowań, które mogą doprowadzić do konfliktu z prawem.

 

Człowiek wolny ma możliwość dokonywania wyborów. Dokonujmy tylko tych właściwych. Tymi słowami zakończyła się żywa lekcja profilaktyczna.

 

Tekst/ zdjecia: mjr Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej