Spotkanie profilaktyczne funkcjonariuszy Służby Więziennej Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu z młodzieżą ostatnich klas Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie.

Profilaktyka nade wszystko

Jak się okazało zajęcia profilaktyczne, które odbyły się w marcu br. w Szkole Podstawowej w Robakowie wydały się kadrze pedagogicznej na tyle atrakcyjne i wartościowe, że funkcjonariusze Służby Więziennej zostali zaproszeni do kolejnej szkoły, tym razem do Chełmna. Mając na uwadze wiek uczestników oraz potrzebę objęcia młodzieży oddziaływaniem edukacyjno-profilaktycznym. Głównym celem zajęć było zwrócenie uwagi na zjawisko przestępczości i demoralizacji nieletnich, a także przyczyny powodujące, że młodzi ludzie stykają się z wymiarem sprawiedliwości. W trakcie zajęć zostały omówione zasady odbywania kary pozbawienia wolności oraz ograniczenia z tym związane, odpowiedzialność karna nieletnich, negatywne skutki izolacji więziennej dla sprawcy. Zapoznano również młodzież z możliwościami szukania pomocy i wsparcia w tym zakresie.

Przybliżenie zawodu - funkcjonariusz Służby Więziennej

W trakcie wizyty został zaprezentowany sprzęt oraz środki przymusu bezpośredniego jakimi posługują się funkcjonariusze Służby Więziennej. Funkcjonariusze prowadzący spotkanie starali się również przybliżyć charakter i warunki pracy w jednostce penitencjarnej, zasady rekrutacji do Służby Więziennej oraz możliwości dalszego kształcenia.

 

Tekst/ zdjęcia: mjr Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej