Nauka samoobrony to sposób na zapewnienie sobie optymalnego poczucia bezpieczeństwa. Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez instruktorów Policji.

Niemal każdy funkcjonariusz publiczny w historii swojej służby choć raz znalazł się w sytuacji niepokojącej, mogącej skutkować eskalacją agresji osób pozbawionych wolności.  Aby takie sytuacje minimalizować i wygaszać w momencie ich wystąpienia ważna jest świadomość zagrożeń zewnętrznych oraz dezaprobata na bycie ofiarą. Jest to wiedza, którą należy trenować i na bieżąco aktualizować, w związku z czym funkcjonariusze pracujący w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności odbyli szkolenie z samoobrony. W celu wieloaspektowego spojrzenia zostało ono przeprowadzone przez funkcjonariuszy  Policji.

Cel szkolenia

Przeprowadzone szkolenie  było zorientowane na uświadomienie osobom pracującym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności różnych, często bardzo dynamicznych, scenariuszy zagrożeń. Policjanci pokazali określone techniki, pozwalające szybko opanować paraliżujący strach oraz zaprezentowali jak błyskawicznie reagować na napaść i nie prowokować napastnika do zwiększonej agresji. Prezentowane metody miały za zadanie wyposażyć funkcjonariuszy w umiejętności automatycznego i prawidłowego reagowania na zagrożenie.

Praktyka

Praktyczna część szkolenia to umiejętne wykonanie efektywnych chwytów obronnych pozwalających uniknąć kolejnych ciosów i zapewniających możliwość wyswobodzenia się z ucisku napastnika, a następnie szybkiego opuszczenia miejsca zagrożenia. Omówiono także ciekawe możliwości wykorzystania różnych przedmiotów mogących służyć do obrony własnej i umożliwienia natychmiastowej ucieczki.

Efekty

Zrealizowane warsztaty samoobrony to nauka wielopoziomowa. Zawierały techniki unikania ataków, powstrzymywania i łagodzenia ciosów oraz kształtowały predyspozycje do obrony własnej i przejmowania inicjatywy podczas ewentualnego ataku. Doświadczenie i wiedza funkcjonariuszy Policji poszerzyły świadomość więzienników i umożliwiły inne spojrzenie na omawiane zagadnienie.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Elżbieta Kamińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej