W dniach 23-25 czerwca br. w Grudziądzu odbyło się kolejne szkolenie dla funkcjonariuszy grudziądzkiej Służby Więziennej z zakresu przysposobienia wojskowego.

Inicjatywa szkolenia wojskowego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej wynika z podpisanego porozumienia pomiędzy Dowództwem WOT a Centralnym Zarządem Służby Więziennej. Jest ono elementem  Strategii Bezpieczeństwa Narodowego określającej potrzebę tworzenia systemu obrony powszechnej, stanowiącej kompleksową odporność państwa na zagrożenia niemilitarne i militarne.

Szkolenie 

Podczas trzy dniowego kursu, grudziądzcy  funkcjonariusze wzięli udział w zajęciach z taktyki, topografii, ratownictwa pola walki, szkolenia strzeleckiego, inżynieryjno-saperskiego oraz łączności. W czasie zajęć funkcjonariusze zapoznani zostali ze specjalistycznym wyposażeniem wykorzystywanym do niesienia pomocy na polu walki, uczyli się podstaw nawigacji w terenie, procedur nawiązywania łączności realizowanej z wykorzystaniem radiostacji wojskowych oraz poznawali zasady zachowania w przypadku wykrycia min lub improwizowanych ładunków wybuchowych.

Cel szkolenia 

 Funkcjonariusze Służby Więziennej biorą udział w szkoleniach z innymi służbami po to aby jak najleojen dbać o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Celem współpracy Służby Więziennej z Wojskami Obrony Terytorialnej jest podniesienie kompetencji i umiejętności funkcjonariuszy, a także wymiana doświadczeń.

Tekst: kpt. Elżbieta Kamińska 

Zdjęcia: kpt. Karolina Goss

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej