W Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu zakończyło się czterodniowe szkolenie funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego z udziałem Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Zapewnienie bezpieczeństwa to jedno z kluczowych zadań formacji jaką jest Służba Więzienna. Jednym z istotnych jego elementów jest wyszkolona kadra, która potrafi działać profesjonalnie z zachowaniem zasad humanitryzmu i praworządności.

Grupa Interwencyjna Służby Więziennej

Głównym zadaniem Grup Interwencyjnych Służby Więziennej (GISW) są działania w sytuacjach kryzysowych. Do zadań GISW należą między innymi interweniowanie w sytuacjach naruszenia porządku, udaremnianie prób ucieczek i buntów w jednostkach penitencjarnych, udaremnianie zamachów na życie i zdrowie funkcjonariuszy oraz osób osadzonych, a także wykonywanie zadań konwojowych. W  skład GISW wchodzą funkcjonariusze doświadczeni i wszechstronnie przeszkoleni, dzięki czemu ich wiedza jest także wykorzystywana do szkolenia funkcjonariuszy w jednostkach podstawowych.

Szkolenie

Funkcjonariusze wykonujący obowiązki służbowe na określonym stanowisku powinni wykazywać się odpowiednią wiedzą, jak i umiejętnościami. Na różnych etapach służby przechodzą wiele kursów specjalistycznych. Szkolenia z funkcjonariuszami GISW realizowane są systematycznie i uczą  adekwatnego reagowania w sytuacjach trudnych oraz skutecznego minimalizowania potencjalnych zagrożeń. Funkcjonariusze regularnie trenują techniki samoobrony oraz wykorzystywanie środków przymusu bezpośredniego m.in. kajdankowanie i chwyty transportowe co przekłada się na bezpieczeństwo funkcjonariuszy i osadzonych.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Elżbieta Kamińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej