Jak co roku w drugą sobotę września obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. To dobry czas, aby przypomnieć sobie, dlaczego pierwsza pomoc, a także szkolenia z jej udziałem są tak istotne i ważne. W Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu nie zapominamy o tak ważnej umiejętności jaką jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Służba Więzienna cyklicznie organizuje akcje informacyjne i szkolenia praktyczne wśród funkcjonariuszy i pracowników z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy okazją do refleksji

Obchodzony w drugą sobotę września – ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli.

Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofa naturalna, ale również w zwykłym, codziennym życiu. Co roku tysiące ludzi umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek tzw. nagłego zatrzymania krążenia, do którego często dochodzi w miejscach publicznych w obecności osób postronnych. Szybkie udzielenie pomocy (w ciągu 2-3 minut) w takim przypadku znacznie zwiększa szanse na przeżycie (40-60%). Ale pierwsza pomoc to nie tylko ratowanie życia, ale również zdrowia, np. w przypadku złamań, urazów czy drobnych poparzeń. Tymczasem aż 45% Polaków przyznaje się, że nie umiałoby udzielić pierwszej pomocy, będąc na przykład świadkiem wypadku drogowego. Statystyki co prawda wciąż nie są zadowalające, ale wykazują stopniową poprawę. Warto tymczasem przypomnieć, że zgodnie z polskim prawem udzielenie pomocy w nagłych wypadkach jest obowiązkiem. Wypadałoby jednak nauczyć się pomagać nie tyle z poczucia obowiązku, co z potrzeby serca.

Dobry sprzęt szkoleniowy to podstawa

W edukacji kluczowe jest wykorzystanie nowoczesnego sprzętu zapewniającego informację zwrotną kursantom. Służba Więzienna od wielu lat wyposażona jest w profesjonalny sprzęt szkoleniowy. Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu posiada zestawy fantomów do przeprowadzania ćwiczeń z zakresu resuscytacji krążeniowo oddechowej, dysponuje realistycznymi treningowymi automatycznymi defibrylatorami (AED). Dzięki wykorzystaniu fachowego sprzętu każdy z uczestników szkolenia może samodzielnie przećwiczyć sposób postępowania z osobą nieprzytomną, która wymaga udzielenia pierwszej pomocy. Dobry sprzęt, którym dysponujemy pomaga w edukacji i sprawia, że nauka jest efektywna. Nie brakuje także prawdziwego sprzętu ratującego ludzkie życie, które znajduje się w każdym oddziale mieszkalnym.

Pierwsza pomoc w Służbie Więziennej

Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy jest wpisane we wszystkie szkolenia i kursy dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Również podczas codziennej służby funkcjonariusze co pewien czas doszkalają się i trenują. Choć pierwsza pomoc zwykle kojarzy się z wypadkami komunikacyjnymi, to nigdy nie wiadomo kiedy taka umiejętność będzie niezbędna dla ratowania ludzkiego życia. Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny, czy katastrofa naturalna, ale również w zwykłym, codziennym życiu. Szybkie udzielenie pomocy (w ciągu 2-3 minut) w przypadku nagłego zatrzymania krążenia zwiększa szanse na przeżycie nawet o 40-60%. Działając w stresie nie trudno o pomyłkę. Algorytm postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy powinien zatem być na tyle utrwalony, aby kolejne czynności realizowane były automatycznie.

Służba Więzienna szkoli nie tylko funkcjonariuszy, ale także osadzonych. Im więcej osób zostanie przeszkolonych, tym daje to nadzieję na przyszłość, że każdy potrzebujący będzie mógł liczyć na  pomoc drugiego człowieka. Warto przypomnieć, że zgodnie z polskim prawem, udzielenie pomocy w nagłych wypadkach jest obowiązkiem. W związku z powyższym Służba Więzienna cyklicznie organizuje szkolenia dla osadzonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Podczas takich szkoleń osadzeni nabywają praktyczne umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczą się jak właściwie i skutecznie udzielać pomocy osobom poszkodowanym. Pomocne w zdobywaniu tej wiedzy, są ćwiczenia z użyciem fantoma, defibrylatora AED, czy nauka przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 

Tekst/zdjęcia : mjr Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej