Oddział Zewnętrzny w Grudziądzu Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu po raz kolejny odwiedziła grupa studentów. Tym razem mundurowi gościli słuchaczy pierwszego roku kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne i Zarządzanie kryzysowe Akademii Nauk Stosowanych w Grudziądzu.

Kolejna wizyta studyjna

Spotkanie odbyło się w ramach omawianego w toku studiów przedmiotu „Bezpieczeństwo społeczne” i miało na celu przybliżenie zagadnienia marginalizacji i wykluczenia społecznego osób pozbawionych wolności, a przede wszystkim ważnej roli jaką pełni Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Studenci pod opieką dr Alicji Kowalczyk po raz kolejny mieli możliwość odbycia „żywej” lekcji za murami więzienia. Celem wizyty było poszerzenie wiedzy na temat organizacji systemu resocjalizacyjnego i jego uwarunkowań instytucjonalnych oraz codziennej pracy ze skazanymi. Studenci dowiedzieli się o sposobach oddziaływań penitencjarnych oraz o codziennym funkcjonowaniu jednostki penitencjarnej. Jednak nadrzędnym tematem hospitacji był temat bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i rola Służby Więziennej w tym zakresie.

Zadania Służby Więziennej

Służba Więzienna to umundurowana i uzbrojona formacja apolityczna podległa Ministrowi Sprawiedliwości, posiadająca własną strukturę organizacyjną, będąca elementem systemu bezpieczeństwa państwa, która nie jest przeznaczona do bezpośredniej walki zbrojnej, lecz do wspomagania działań sił zbrojnych i zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz społecznego spokoju. Jest instytucją wyspecjalizowaną w wykonywaniu tymczasowego aresztowania oraz kar i środków skutkujących pozbawieniem wolności. Posiada ponad stuletnie doświadczenie w zakresie resocjalizacji penitencjarnej i właśnie te zadania należą do jej podstawowych. Wielość pojawiających się nowych wyzwań powoduje konieczność permanentnego rozwoju i dostosowywania się funkcjonariuszy tej formacji. Współcześnie Służba Więzienna realizuje wiele zadań na rzecz bezpieczeństwa w tym: bezpieczeństwa wewnętrznego, o charakterze ochronnym i obronnym i o charakterze profilaktycznym.

Wspólna korzyść

Takie spotkana pozwalają na stworzenie sieci powiązań i możliwości współpracy między światem nauki i praktyki. Dodatkowo służą poszerzeniu świadomości i lepszemu zrozumieniu związku pomiędzy wpływem wielu czynników, które prowadzą do wykluczenia społecznego, a przestępczością i readaptacją społeczną skazanych oraz uzyskaniu specjalistycznej wiedzy w tym zakresie.

Dodatkowo spotkanie było kolejną sposobnością do zaprezentowania Zakładu Karnego jako atrakcyjnego pracodawcy. Takie wydarzenia są dobrą lekcją preorientacji zawodowej, dzięki której studenci będą w przyszłości mogli bardzo świadomie podjąć ewentualną decyzję o wstąpieniu w szeregi Służby Więziennej.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Karolina Sławińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej