Kolejne osoby zainteresowane podjęciem służby w Służbie Więziennej uczestniczyły w spotkaniu zorganizowanym dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu z Zakładem Karnym Nr 1 w Grudziądzu.

Jeśli lubisz wyzwania, chcesz rozwijać się i realizować zadania o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w nowoczesnej formacji mundurowej, masz silny charakter, jesteś opanowany i sprawny fizycznie, to Służba Więzienna może okazać się odpowiednim miejscem dla Ciebie.

Służba Więzienna – zachęcamy do wstąpienia w szeregi

To trzecia pod względem wielkości formacja mundurowa w Polsce. Jej funkcjonariusze czuwają nad bezpieczeństwem obywateli, chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw. Każdego dnia z determinacją i poświęceniem realizują trudne zadania służbowe.

Dzisiejsze spotkanie to już cykliczna akcja, umożliwiająca potencjalnym kandydatom uzyskanie informacji bezpośrednio od funkcjonariuszy na temat głównych zadań realizowanych przez Służbę Więzienną oraz zapoznanie z procedurą prowadzonego naboru. Bezpośrednia możliwość rozmowy, zadawania pytań powoduje często rozwianie wątpliwości związanych z planami zatrudnienia w zakładzie karnym.

Rekrutujemy

Zebrani mogli dowiedzieć się o charakterystyce służby/pracy w formacji, ścieżkach rozwoju, możliwościach finansowych i przywilejach bycia funkcjonariuszem Służby Więziennej, a także poznać aktualną ofertę naboru do jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy. Przedstawiciele Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu promując Służbę Więzienną podkreślali jaki prestiż niesie ze sobą służba.

Prowadzony nabór

Aktualnie trwa nabór do jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy – dokumenty można składać do 10 czerwca br.

Najwięcej wakatów czeka w dziale ochrony. W dziale ochrony funkcjonariusze pełnią służbę w bezpośrednim kontakcie ze skazanymi, wykonują działania ochronne, chronią społeczeństwo przed sprawcami przestępstw. Funkcjonariusze tego działu realizują ustalony sposób ochrony, stosują przedsięwzięcia ochronne, pełnią służbę w oddziałach mieszkalnych, stosują zabezpieczenia techniczno-ochronne, zabezpieczają funkcjonowanie stanowiska dowodzenia. Codziennie dokonują kontroli osadzonych, kontroli wyznaczonych cel i pomieszczeń oddziału mieszkalnego, kontroli zachowania skazanych i nie dopuszczają do zachowań godzących w porządek i bezpieczeństwo zakładu. Stanowią najliczniejszy dział w strukturach jednostek organizacyjnych.

Dokładne informacje dotyczące naboru w Służbie Więziennej można znaleźć na stronie http://www.sw.gov.pl, a wykaz stanowisk, na które trwa aktualna rekrutacja we wszystkich jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego na stronie: https://sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-bydgoszczy.

 

Tekst: mjr Marta Mazurska

Zdjęcie: kpt. Elżbieta Kamińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej