Na terenie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu odbyło się spotkanie z młodzieżą w ramach ogólnopolskiego programu „W Służbie Prawu”. Mundurowi gościli grupę młodzieży z Branżowej Szkoły I Stopnia w Grudziądzu.

Cel programu

Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej wprowadziła nowe zadania: edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw, a także edukację młodzieży związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych, w ramach której młodzi ludzie dowiadują się czym jest więzienie, czym jest prawo i dlaczego jest ono tak ważne w życiu jednostki i społeczeństwa.

Od lutego Służba Więzienna realizuje nowy program edukacji prawnej dla młodzieży pn. „W Służbie Prawu”. To nieodpłatny program edukacyjny, do którego może przystąpić każda szkoła przesyłając drogą elektroniczną wypełniony formularz zgłoszeniowy. Jego realizacja ma na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej oraz przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży poprzez edukację. Zajęcia na terenie jednostki penitencjarnej ukazują realia życia więziennego nie tylko z perspektywy więźniów, ale także funkcjonariuszy. Uświadamiają młodzieży, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość, a więzienie jest dla każdego trudnym doświadczeniem.

Spotkanie z uczniami - prewencja

Spotkanie z uczniami Branżowej Szkoły I Stopnia w Grudziądzu odbyło się w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. W ramach zajęć uczniowie zapoznali się z zagadnieniami prawnymi, podstawowymi zasadami prawa karnego oraz konsekwencjami naruszania obowiązujących norm prawnych. Głównym celem realizowanych zajęć było przeciwdziałanie przestępczości wśród nieletnich oraz konsekwencje nieprzestrzegania norm prawnych przez nich. Zajęcia uświadomiły młodzieży, że łamanie prawa może negatywnie wpłynąć na ich życie w przyszłości, zarówno w sferze prywatnej, jak i na gruncie społecznym czy zawodowym.

Przeprowadzone zajęcia były także okazją do bliższego poznania formacji jaką jest Służba Więzienna. Funkcjonariusze zapoznali młodzież ze specyfiką pracy Służby Więziennej oraz przybliżyli temat systemu penitencjarnego naszego państwa. W trakcie spotkania uświadomiono młodzieży jakie straty wiążą się z popełnianiem przestępstw oraz  na czym polega odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładach karnych. Kolejnym elementem zajęć było omówienie zasad stosowania  wybranych środków przymusu bezpośredniego.

Następnie w Oddziale Terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu uczniowie spotkali się z kadrą działu, która zapoznała młodych ze szkodliwością używek i niebezpieczeństwami wynikającymi z ich zażywania. Uczniowie mieli również okazję porozmawiać z osadzonymi, którzy odbywają karę pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym. Opowiadając swoją historię, położyli nacisk na krytykę swojego dotychczasowego zachowania, przestrzegli przed popełnianiem zachowań przestępczych, opowiedzieli o ograniczeniach związanych z odbywaniem kary pozbawienia wolności oraz o dolegliwościach związanych z popełnieniem przestępstwa.

 

Tekst: mjr Marta Mazurska

Zdjęcia: mjr Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej