„Postępować praworządnie to powinność każdego, także młodego człowieka” – pod takim hasłem funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1w Grudziądzu spotkali się z młodzieżą Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grudziądzu, tym samym kontynuując oddziaływania profilaktyczne skierowane do młodzieży.

Działania profilaktyczne

Działania profilaktyczne prowadzone przez Służbę Więzienną mają na celu zwiększenie świadomości młodzieży dotyczącej uzależnień oraz przestępczości nieletnich. Promują postawy odpowiedzialne oraz umiejętność przewidywania konsekwencji własnych wyborów.

Statystyka

Z danych statystycznych dotyczących 2020 roku przedstawionych przez Policję, wynika iż wśród ujawnionych podejrzanych o popełnienie czynów karalnych, ponad 8 tysięcy to nieletni. Podłożem konfliktu z prawem jest często patologiczne środowisko, ale również młodzieńcza lekkomyślność, brawura, nieodpowiedzialność, brak umiejętności przewidywania skutków własnych decyzji. W ramach działań prewencyjnych zmierzających do uświadamiania młodym ludziom jakie grożą w przypadku podejmowania przez nich złych wyborów Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu kontynuuje oddziaływania profilaktyczne skierowane do młodych adresatów.

Spotkanie z młodzieżą

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grudziądzu odbyło się spotkanie profilaktyczne młodzieży z funkcjonariuszkami oddziału terapeutycznego. Przewodnim tematem spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich. Prowadzący wyjaśnili młodzieży pojęcie nieletni, czyn karalny i demoralizacja oraz przestawili i omówili zachowania świadczące o demoralizacji, prawnym wykroczeniu, czy też przestępstwie. Prowadzący poruszyli również problem uzależnienia od alkoholu lub środków odurzających, posiadania, rozprowadzania oraz zażywania środków psychoaktywnych przez osoby nieletnie w świetle prawa, jak również zagrożeń internetowych (cyberprzepomoc, stalking, spoofing, phishin, trollowanie). Tematyka okazała się interesująca dla młodzieży, o czym świadczyły liczne zapytania.

Dzisiejsza lekcja jest bardzo istotnym elementem profilaktyki, który ma ostrzegać wszystkich bez wyjątku, zarówno młodzież i dorosłych przed popełnianiem życiowych błędów. Myślę, że każda placówka edukacyjna jeśli ma taką możliwość powinna takie lekcje odbyć  - uważa Mariola Sokołowska, dyrektor SOSW nr 2 w Grudziądzu.


 

Tekst/ zdjęcia: mjr Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej