Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu jest jednym ze współrealizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, do zadań którego należy m.in. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Oficjalne rozpoczęcie obchodów

Pod koniec kwietnia br. rozpoczęły się oficjalne obchody grudziądzkich Dni Trzeźwości, kiedy to w sposób szczególny grudziądzka Służba Więzienna do realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki. Koordynatorem całego przedsięwzięcia jest Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

W dniach 17-19 kwietnia mundurowi uczestniczyli w konferencji pn. „Uzależnienia i zdrowie publiczne - w trosce o jakość podejmowanych działań” organizowanej przy współudziale Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

W ramach obchodów ze strony grudziądzkiej jednostki penitencjarnej przewidziano pięć zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w grudziądzkich szkołach, które przeprowadzą funkcjonariusze działu terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Odbyły się już dwa spotkania w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu z klasą technikum o profilu technik budownictwa i klasą Liceum Sztuk Plastycznych. Zajęcia miały na celu poznanie danych dotyczących szkodliwego działania środków psychoaktywnych na organizm młodego człowieka, kształcenie wśród uczniów poglądów na temat niebezpieczeństwa jakie niosą za sobą używki oraz pobudzenie refleksji nad fałszywymi opiniami, mitami dotyczącymi substancji odurzających.

Mundurowi spotkali się również z wychowawcami Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego. Tematem spotkania było przedstawienie rekomendowanych programów profilaktycznych i promocji zdrowia oraz wdrażanie standardów profilaktycznych.

Ponadto przygotowana audycja profilaktyczna jest cyklicznie emitowana w Radiu ESKA.

Co jeszcze?

Zakład Karny przygotowuje się jeszcze do kolejnych lekcji profilaktycznych z młodzieżą. 18 maja funkcjonariusze będą uczestnikami konferencji naukowo-szkoleniowej pt. "Ciąża bez alkoholu". Pod koniec maja czeka nas jeszcze udział w pikniku  w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Dzieci i Młodzieży w Grudziądzu. W planach również szkolenia i warsztaty dotyczące trzeźwości nie tylko dla podopiecznych, ale i funkcjonariuszy.
 

Tekst/ zdjęcia: mjr Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej